On-line kurz „Nebojte se skartačního řízení“

Termín
18. 5. 2021, 13.00–14.30 (přehled termínů)
Místo
On-line
Platební informace
cena 1280 Kč/osobu, úhrada předem bankovním převodem, č. ú. 244882329/0800, VS 4210518
Registrace

Program

 • Obecný přehled procesů, které jsou zahrnuty do elektronického skartačního řízení
 • Elektronické skartační řízení krok za krokem
  • Příprava návrhu
  • Komunikace s národním portálem
  • Odeslání návrhu
  • Zpracování odpovědi archivu
  • Předávání archiválií
  • Zničení dokumentů určených ke zničení
  • Dokončení skartačního řízení
 • Informace o nové verzi národního portálu
Komu je kurz určen
Pracovníkům, kteří mají na úřadě na starosti spisovny, a těm, kteří připravují podklady pro skartační řízení, a také těm, kteří komunikují s archivy a archiváři.
Co se naučíte
V kurzu se detailně seznámíte s elektronickým skartačním řízením a všemi jeho kroky. Po absolvování kurzu se již jistě tohoto procesu nebudete bát a budete vědět, co správně připravit a jak celý proces zvládnout ke spokojenosti všech zúčastněných stran.
Předpokládaná délka
90–120 min.

Informace

 • Cena je uvedena včetně DPH.
 • V případě naplnění kapacity si pořadatel vyhrazuje právo zastavit příjem přihlášek.
 • Úhrada předem bankovním převodem, číslo účtu 244882329/0800, variabilní symbol (VS) dle akce a termínu konání. Na základě platby bude zaslán daňový doklad. Účast lze odvolat nejpozději 7 dnů před konáním akce. Při pozdějším stornu nebo neúčasti pořadatel poplatek nevrací!
imud2 imweb2 imeo2 imsmis2 imhelp imrr2