Aktuální nabídka webinářů

(Archiv uskutečněných webinářů)

Mzdy SQL – pro začátečníky

odborný on-line seminář pro uživatele IS Munis

Místo Termín Cena Registrace
On-line 2. 6. 2020, 13.30–15.00 950 Kč/osobu

Program

V rámci kurzu ukážeme a vysvětlíme principy fungování modulu Mzdy SQL – tj. členění na zaměstnance a pracovní poměry, možnosti filtrování a úprav. Dále ukážeme nejběžnější pracovní poměry, které se vyskytují na obci a vypočítáme výplatu, podíváme se na možnosti tiskových výstupů a na konec provedeme závěrku období.

Druhý uživatelský upgrade Munis ERMS aneb další optimalizace procesů ve spisové službě

odborný on-line seminář pro uživatele IS Munis

Místo Termín Cena Registrace
On-line 16. 6. 2020, 13.30–15.00 950 Kč/osobu

Informace

  • Cena je uvedena včetně DPH.
  • V případě naplnění kapacity si pořadatel vyhrazuje právo zastavit příjem přihlášek.
  • Úhrada předem bankovním převodem, číslo účtu 244882329/0800, variabilní symbol (VS) dle akce a termínu konání. Zaplaťte prosím včas, akceptovány jsou pouze došlé platby. Na základě platby bude zaslán daňový doklad. Při neúčasti pořadatel poplatek nevrací!

Kontakt

  • Triada, spol. s r. o., U Svobodárny 1110/12, 190 00 Praha 9, tel. 284 001 284, fax 284 818 027
  • Triada, spol. s r. o. – pobočka Brno, Cejl 72, 602 00 Brno, tel./fax 545 210 549
imud2 imweb2 imeo2 imsmis2 imhelp imrr2