SMiS – Úvodní informace

Služba SMiS je určena pro hromadné rozesílání SMS prostřednictvím Internetu. Je součástí informačního systému iMunis. Cílem služby je umožnit úřadu efektivně informovat občany o dění v obci a samozřejmě komunikovat s určitými skupinami adresátů jak v rámci úřadu (operativní svolání porady), tak i mimo úřad. Můžete tedy například upozornit skupinu poplatníků, že dosud neuhradili poplatek za svoz komunálního odpadu, ač tak měli učinit již před měsícem, nebo oslovit členy kynologického klubu s žádostí o účast na jarním úklidu kynologického areálu.

Velice významná oblast využití této služby je také v krizové komunikaci při řešení mimořádných situací. Informování občanů v době krize (povodně, únik nebezpečných látek, ...) nebo např. operativní svolání hasičů prostřednictvím služby iMunis SMiS je velice účinné a je možné i po vyřazení základních informačních prostředků z provozu (kabelová televize, obecní rozhlas, elektřina). Službu je totiž možné ovládat i přímo z Vašeho mobilního telefonu bez přístupu na internet.

Podstatná je skutečnost, že prakticky celá dospělá populace v současné době vlastní mobilní telefon a vaše informace se k občanům dostane velice rychle a spolehlivě, ať jsou zrovna v práci nebo na výletě. Jedná se tedy o doplněk nebo spíše náhradu místního rozhlasu, jehož základním omezením je nemožnost informovat občany, kteří jsou většinu dne mimo domov.

Systém tak výraznou měrou pomáhá představitelům obcí při plnění povinností stanovených § 16 písm. a, zák. č. 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému (Starosta obce při provádění záchranných a likvidačních prací zajišťuje varování osob nacházejících se na území obce před hrozícím nebezpečím) a § 23 písm. a, zák. č. 240/2000 Sb. krizový zákon (V době krizového stavu starosta zabezpečuje varování osob nacházejících se na území obce před hrozícím nebezpečím).

Schéma provozu služby -- detail 30 kB

Služba SMiS využívá přímého propojení centra iMunis se sítěmi všech mobilních operátorů v ČR na profesionální úrovni, tedy s garancí času doručitelnosti zprávy do SMS center (ihned nebo ve stanoveném čase) a s potvrzením o doručení nebo případné nedoručitelnosti jednotlivých zpráv na mobilní telefony odběratelů včetně různých statistik a dalších výstupů. Systém garantuje vysokou propustnost řádově desítek SMS za sekundu.

Samozřejmostí je možnost naplánování odeslání zpráv v určeném čase, jednoduché uspořádání a vyhodnocení různých anket a hlasování, automatické zasílání zpráv na vyžádání odběratele, možnost zpoplatnění odběru zpráv z některých informačních kanálů atd. iMunis SMiS může být propojen s agendami informačního systému Munis a pro rozesílání zpráv využít nejen databázi uživatelů přihlášených ke službě (nebo k její části), ale i další zdroje z různých adresářů či výběrů z jednotlivých aplikací.

Kromě poplatků za využívání služby není potřeba vynakládat další prostředky za nákup specializovaného softwaru -- např. nejrozšířenější internetový prohlížeč Microsoft Internet Explorer je standardní součástí operačních systémů Windows 9x a novějších. Také mnoho dalších internetových prohlížečů je výrobci poskytováno zdarma.

S aplikací SMiS může bez obav pracovat každý uživatel, který zvládne standardní prohlížení www stránek v síti Internet -- tzv. "surfování". K systému iMunis SMiS je dodávána uživatelská příručka v elektronické podobě (formát PDF).

Příklad použití služby iMunis SMiS v době krizového stavu

Předpokládejme, že v obci s 1000 obyvateli je do systému přihlášen alespoň jeden zástupce z každé průměrně tříčlenné rodiny. Pokud budou v době hrozícího nebezpečí (povodeň, únik chemických látek, …) představitelé obce každé 2 hodiny po dobu 4 dnů zasílat zprávy o vývoji situace, zaplatí obec za odeslané zprávy necelých 25 000 Kč včetně DPH. Tato suma je určitě jen zlomkem případných ztrát a škod, které by mohli vzniknout, pokud občané nedostanou informaci včas. Odpovídá ceně např. jedné zachráněné sedací soupravy.

Obec se navíc může rozhodnout příjem zpráv z některých informačních kanálů zpoplatnit a přenést tak část nákladů na účastníky služby -- odběratele. Např. padesátikorunový roční poplatek uhradí veškeré náklady obce na zaslání 1 SMS zprávy za 14 dní.

imud2 imweb2 imeo2 imsmis2 imhelp imrr2