On-line kurz „Vzorové pracovní poměry ve Mzdách“

Termín
15. 4. 2021, 13.00–14.30 (přehled termínů)
Místo
On-line
Platební informace
cena 1280 Kč/osobu, úhrada předem bankovním převodem, č. ú. 244882329/0800, VS 4210415
Registrace
ukončeno

Program

 • Vysvětlení pojmosloví v menu Zaměstnanci a Pracovní poměry
 • Pravidla pro správné nastavení výpočtu mzdy
 • Praktické ukázky nastavení pracovních poměrů u:
  • uvolněný starosta/místostarosta
  • neuvolněný starosta/místostarosta
  • zastupitel
  • stálý pracovní poměr (účetní, administrativa, referent)
  • dohody (o pracovní činnosti nebo provedení práce)
  • částečný úvazek
  • odměna za volby, člen volební komise
 • Vysvětlení jednotlivých odlišností pro zadávání mzdových položek jako je např. dovolená
 • Praktické ukázky tvorby výplat
 • Tisky z výplat
 • a další
Komu je kurz určen
On-line kurz je určen všem uživatelům, kteří přešli z původního programu Mzdy.
Co se naučíte
Osvojíme si správné a detailní nastavení pracovních poměrů typických pro prostředí obecních úřadů. Ukážeme si jak takové pracovní poměry zadat. V čem se odlišují a co je pro ně specifické.
Předpokládaná délka
90–100 min.

Informace

 • Cena je uvedena včetně DPH.
 • V případě naplnění kapacity si pořadatel vyhrazuje právo zastavit příjem přihlášek.
 • Úhrada předem bankovním převodem, číslo účtu 244882329/0800, variabilní symbol (VS) dle akce a termínu konání. Na základě platby bude zaslán daňový doklad. Účast lze odvolat nejpozději 7 dnů před konáním akce. Při pozdějším stornu nebo neúčasti pořadatel poplatek nevrací!
imud2 imweb2 imeo2 imsmis2 imhelp imrr2