Správa poplatku za komunální odpad

(Aktuální webináře)

Program

  • Informace z aktuálních metodik k poplatku za komunální odpad
  • Body, na které nesmíme zapomenout při přípravě správy poplatku
  • Moduly IS Munis, které se účastní správy poplatku za komunální odpad
  • Vazba mezi Seznamem obyvatel a volby a modulem Komunální odpad
  • Kontrola nezabydlených objektů
  • Možnosti informování poplatníků a plátců
  • Další aspekty správy poplatku za komunální odpad
Komu je kurz určen
Kurz je určen jednak uživatelům modulů Komunální odpad a Poplatky, kteří budou fakticky realizovat správu poplatku za komunální odpad, a jednak těm, kteří metodicky připravují zajištění informování obyvatel o novém poplatku.
Co se naučíte
Obsahem kurzu bude stručná teoretická rekapitulace z metodik k poplatku za komunální odpad a pak hlavně ukázka stěžejních bodů týkajících se správy poplatku s informacemi, jak tyto postupy realizovat co nejefektivněji. Ukážeme si vazbu mezi moduly Seznam obyvatel a volby, Komunální odpad a Poplatky. Možnosti využití dat ze základních registrů. Možnosti informování obyvatel o novém poplatku včetně rozesílání personalizovaných informací obsahujících QR platbu.
Předpokládaná délka
90–120 min.
imud2 imweb2 imeo2 imsmis2 imhelp imrr2