Aktuální nabídka webinářů

(Archiv uskutečněných webinářů)

Příprava volebních seznamů v modulu Seznam obyvatel a volby

odborný on-line seminář pro uživatele IS Munis

Místo Termín Cena Registrace
On-line 6. 9. 2022, 13.00–14.30 1470 Kč/osobu

Jestliže máte zájem se zúčastnit a už není volná kapacita nebo nevyhovuje termín, napište na registrace@triada.cz. Budeme Vás kontaktovat, pokud se uvolní místo nebo bude vypsán další termín.

Program

On-line kurz bude zaměřen na správu stálého seznamu voličů v modulu Seznam obyvatel a volby, nastavení voleb do zastupitelstev obcí a s tím související procesy přípravy výpisu ze stálého seznamu voličů pro tyto volby. Dále si ukážeme souběžné nastavení senátních voleb, jejichž termín prvního kola je shodný s termínem komunálních voleb. Ukážeme si také novinky, které v letošním roce v modulu Seznam obyvatel a volby přibyly v pololetní aktualizaci a následných HF. Stručně se také seznámíme s možnostmi úprav tiskových sestav.

Komu je kurz určen
Všem uživatelům modulu Seznam obyvatel a volby (SOV), kteří v něm budou připravovat volební seznamy pro letošní podzimní volby.
Co se naučíte
Obsahem on-line kurzu bude podrobný popis přípravy a aktualizace volební agendy v modulu Seznam obyvatel a volby. Ukážeme si přípravu konkrétního seznamu voličů pro nejbližší volby nebo jak tisknout volební seznamy pro roznášku i následně pro volební komisi. Všechny postupy budou probrány krok za krokem, abyste po absolvování tohoto kurzu byli plně připraveni na zvládnutí voleb pomocí modulu Seznam obyvatel a volby.

Informace

  • Cena je uvedena včetně DPH.
  • V případě naplnění kapacity si pořadatel vyhrazuje právo zastavit příjem přihlášek.
  • Úhrada předem bankovním převodem, číslo účtu 244882329/0800, variabilní symbol (VS) dle akce a termínu konání. Na základě platby bude zaslán daňový doklad. Účast lze odvolat nejpozději 7 dnů před konáním akce. Při pozdějším stornu nebo neúčasti pořadatel poplatek nevrací!

Kontakt

  • Triada, spol. s r. o., U Svobodárny 1110/12, 190 00 Praha 9, tel. 284 001 284
  • Triada, spol. s r. o. – pobočka Brno, Cejl 72, 602 00 Brno, tel. 545 210 549
imud2 imweb2 imeo2 imsmis2 imhelp imrr2