Inventury v Majetku

(Aktuální webináře)

Program

Připravte se na inventury již teď. Obsahem kurzu bude popis podpory zpracování inventur v modulu Majetek. Čekají vás informace, jak se na inventuru připravit, jak založit novou inventuru a vybrat do ní inventární karty nebo jak si inventarizaci usnadnit pomocí čárových kódů a čtečky.

imud2 imweb2 imeo2 imsmis2 imhelp imrr2