Aktuální nabídka webinářů

(Archiv uskutečněných webinářů)

Základní postupy v modulu ERMS - Podatelna (el. spisová služba)

Odborný online webinář pro uživatele IS Munis.
Co je to webinář?

Termíny konání

13. 10. 2016, 9.30–11.00 (VS 8610131, cena 580 Kč/osobu vč. DPH) – Kapacita: (0/20) - přihlásit
13. 10. 2016, 13.00–14.30 (VS 8610132, cena 580 Kč/osobu vč. DPH) – Kapacita: (3/20) - přihlásit
20. 10. 2016, 9.30–11.00 (VS 8610201, cena 580 Kč/osobu vč. DPH) – Kapacita: (1/20) - přihlásit

Program

 • Zápis nových zásilek
  • Ukázka zápisu listovní zásilky a možnosti práce s adresářem
  • Ukázka vybalení dokumentu ze zásilky
  • Ukázka zápisu zásilky přijaté z Datových schránek
 • Předávání dokumentů
  • Ukázka předávání dokumentů na jiné odbory či pracovníky
  • Ukázka kontroly převzetí dokumentu
 • Výpravna
  •  Ukázka přípravy a tisku hromadného podacího deníku
 • Vyhledávání dokumentů a zásilek
  • Ukázka efektivního vyhledávání dokumentů a zásilek dle různých kritérií

Další informace

Základní postupy v modulu ERMS - Úředník (el. spisová služba)

Odborný online webinář pro uživatele IS Munis.
Co je to webinář?

Termíny konání

18. 10. 2016, 9.30–11.00 (VS 8610181, cena 580 Kč/osobu vč. DPH) – Kapacita: (3/20) - přihlásit
18. 10. 2016, 13.00–14.30 (VS 8610182, cena 580 Kč/osobu vč. DPH) – Kapacita: (1/20) - přihlásit
20. 10. 2016, 13.00–14.30 (VS 8610202, cena 580 Kč/osobu vč. DPH) – Kapacita: (2/20) - přihlásit

Program

 • Převzetí dokumentů
  • Ukázka převzetí dokumentu či jeho odmítnutí zpět na podatelnu
  • Ukázka předání dokumentu na jiný odbor či pracovníka
 • Práce s dokumenty
  • Ukázka vyřízení dokumentu (vzetí na vědomí)
  • Ukázka vložení dokumentu do spisu
  • Ukázka tvorby odpovědi na dokument
 • Tvorba nových záznamů
  • Ukázka vytvoření nového záznamu ze šablony
  • Ukázka vytvoření nového záznamu ze souboru
  • Ukázka práce s rozpracovanými záznamy
 • Schvalovací proces
  • Ukázka možností schvalování záznamů
  • Ukázka převodu jednotlivých komponent do formátu PDF/A
  • Ukázka podepisování jednotlivých komponent kvalifikovaným certifikátem
 • Tvorba zásilek
  • Ukázka vytvoření zásilky a její odeslání přes Datové schránky
  • Ukázka vytvoření zásilky a její odeslání poštou


Další informace

Informace

V případě naplnění kapacity si pořadatel vyhrazuje právo zastavit příjem přihlášek. Úhrada předem bankovním převodem, variabilní symbol (VS) dle akce. Na základě platby bude zaslán daňový doklad. Účast lze odvolat nejpozději 5 dní před konáním semináře. Při pozdějším stornu nebo neúčasti pořadatel poplatek nevrací!

Kontakt

 • Triada, spol. s r. o., U Svobodárny 12, 190 00 Praha 9, tel. 284 001 284, fax 284 818 027
 • E-mail: webinare@imunis.cz

bankovní spojení: 628342081/0100, variabilní symbol (VS) dle akce

imud2 imweb2 imeo2 imsmis2 imhelp imrr2