On-line kurz „Správa poplatku za komunální odpad“

Termín
2. 11. 2021, 13.00–14.30 (přehled termínů)
Místo
On-line
Platební informace
cena 1280 Kč/osobu, úhrada předem bankovním převodem, č. ú. 244882329/0800, VS 4211102
Registrace

Program

  • Informace z aktuálních metodik k poplatku za komunální odpad
  • Body, na které nesmíme zapomenout při přípravě správy poplatku
  • Moduly IS Munis, které se účastní správy poplatku za komunální odpad
  • Vazba mezi Seznamem obyvatel a volby a modulem Komunální odpad
  • Kontrola nezabydlených objektů
  • Možnosti informování poplatníků a plátců
  • Další aspekty správy poplatku za komunální odpad
Komu je kurz určen
Kurz je určen jednak uživatelům modulů Komunální odpad a Poplatky, kteří budou fakticky realizovat správu poplatku za komunální odpad, a jednak těm, kteří metodicky připravují zajištění informování obyvatel o novém poplatku.
Co se naučíte
Obsahem kurzu bude stručná teoretická rekapitulace z metodik k poplatku za komunální odpad a pak hlavně ukázka stěžejních bodů týkajících se správy poplatku s informacemi, jak tyto postupy realizovat co nejefektivněji. Ukážeme si vazbu mezi moduly Seznam obyvatel a volby, Komunální odpad a Poplatky. Možnosti využití dat ze základních registrů. Možnosti informování obyvatel o novém poplatku včetně rozesílání personalizovaných informací obsahujících QR platbu.
Předpokládaná délka
90–120 min.

Informace

  • Cena je uvedena včetně DPH.
  • V případě naplnění kapacity si pořadatel vyhrazuje právo zastavit příjem přihlášek.
  • Úhrada předem bankovním převodem, číslo účtu 244882329/0800, variabilní symbol (VS) dle akce a termínu konání. Na základě platby bude zaslán daňový doklad. Účast lze odvolat nejpozději 7 dnů před konáním akce. Při pozdějším stornu nebo neúčasti pořadatel poplatek nevrací!
imud2 imweb2 imeo2 imsmis2 imhelp imrr2