Novinky

 • Dne 25. 1. 2007 vydalo Ministerstvo vnitra ČR potvrzení, že produkt Úřední deska a eDeska společnosti Triada odpovídá požadavkům zákona č. 500/2004 Sb., ve znění zákona č. 413/2005 Sb. a je technicky způsobilý k nasazení na obcích a v jiných orgánech veřejné správy.

Úřední deska

eDeska

 • Modul eDeska informačního systému Munis je nyní nově doplněn o funkci fulltextového prohledávání dokumentů. Tato úprava dále rozšiřuje možnosti nástroje, oblíbeného úřady, které chtějí jednoduše a uceleně řešit problematiku úřední desky po stránce evidenční i publikační a přináší i řadu výhod pro občany.
 • V Konfiguračním programu je k dispozici přehledové zobrazení stavu úřední desky ke zvolenému dni. Obsahuje přehled vyvěšení včetně seznamu vyvěšených souborů, které jsou opatřeny kontrolním součtem.
 • V přehledu aktuální úřední desky je k dispozici v posledním sloupci přímý odkaz na vlastní dokument s uvedením jeho typu a velikosti. To platí pokud vyvěšení obsahuje pouze 1 dokument, jinak je uveden počet dokumentů a odkaz na detail vyvěšení.
 • Údaje "Vyvěsit od" a "Vyvěsit do" jsou v přehledech zobrazeny pouze jako datum, přesný časový údaj je k dispozici v detailu.
 • Zjednodušení detailu vyvěšení:
  • zpřehlednění popisných informací,
  • zpřehlednění a zdůraznění seznamu dokumentů,
  • informace o historii vyvěšení jsou zobrazovány pouze v případě, že vyvěšení je k dispozici ve více verzích.
 • K dispozici je možnost sledování obsahu úřední desky pomocí technologie RSS (upozorňování na novinky).

Copyright © 2021 Triada, spol. s r. o., webmaster@imunis.cz