Několik kroků, které musíte provést v souvislosti s GDPR

 1. V modulu Konfigurace přes menu Aplikace/Nastavení subjektu zkontrolujte veškeré údaje o vaší organizaci. Z údajů Organizace, Ulice, Č. p., Obec, PSČ popř. IČO bude sestavena adresa vaší organizace do dokumentu Informace o zpracování osobních údajů. Dále zkontrolujte obsah údaje E-mail a do údaje Pověřenec pro ochranu os. údajů doplňte kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů. Pokud pověřence nemáte, doplňte text Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.
 2. Informace o zpracování osobních údajů pro jednotlivé služby budou dostupné na URL:
  • https://<subjekt>.imunis.cz/info/zpracovani-osobnich-udaju-edeska.asp
  • https://<subjekt>.imunis.cz/info/zpracovani-osobnich-udaju-smis.asp

  Tyto odkazy umístěte na vhodném místě na svých www stránkách.

 3. U služby Úřední deska (eDeska) došlo ke dni účinnosti GDPR k odstranění možnosti veřejného vyhledávání v historii vyvěšených dokumentů. Vzhledem k tomu, že vyvěšené dokumenty (např. doručení veřejnou vyhláškou) mohou obsahovat osobní údaje, není možné jejich další veřejné zpřístupnění po splnění účelu, pro který byl dokument vyvěšen. Pro správce však nadále zůstává možnost vyhledávání v historii, neboť je to nezbytné pro doložení skutečnosti, zda byl dokument vyvěšen na úřední desce. Doba, po kterou bude tento archiv vyvěšení dostupný, bude postupně zpřesňována na základě praktických poznatků ze zajišťování souladu s nařízením. Archiv naleznete jako samostatnou aplikaci Archiv eDesky.
 4. U služby SMiS jsme připravili rozdělení kanálů na dvě kategorie – pro rozesílání informací o dění na území obce na základě veřejného zájmu a pro rozesílání zpráv mající charakter obchodních sdělení na základě uděleného souhlasu. Je tedy nutné, abyste jako správce po přihlášení do služby SMiS provedli správné označení jednotlivých kanálů. Pro kanály, které budou vyžadovat souhlas, je možné postupovat dvěma způsoby – evidovat souhlasy v listinné podobě, nebo si od občanů vyžádat udělení souhlasu opětovným přihlášením do kanálu pomocí SMS.
 5. U služby SMiS jsme také připravili podporu pro výkon práv subjektů údajů – konkrétně pro právo na přístup a poskytnutí kopie údajů. Tato funkce je k dispozici v Detailu odběratele (tlačítka „GDPR výpis“ resp. „GDPR výpis včetně komunikace“).
imud2 imweb2 imeo2 imsmis2 imhelp imrr2